26 خرداد 1403
شعار سال: مهار تورم و رشد تولید

معرفی شرکت

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت:

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان در تاریخ 18/12/1370 بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره 2767 مورخ 18/12/1370 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان رشت به ثبت رسیده است .
فعالیت اصلی شرکت :
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه شرکت به قرار ذیل می باشد :
الف – ارائه خدمـات در امر توزیع آب در شبکه هـای آبیـاری و زهکشی مـزارع در جهت افـزایش تولیدات کشاورزی و استفـاده بهینه از آب زراعی .
ب – انجام تعمیرات و نگهداری تاسیسات وتوسعه شبکه های آبیاری و زهکشی و جاده های دسترسی
پ – تحقیقـات در مورد تهیه الگـوی کشت منـاسب منطقـه ای و ارائه بـرنـامه کشت به منظـور
صـرفه جویی در استفـاده از آب کشاورزی با هماهنگی ارگانهای ذیربط .
ت – انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، سدها و بندها، تونلهای انحراف آب ، مخازن آب و شبکه های آب و فاضلاب ، آبرسانی و کانالهای انتقـال آب ، سازه های دریائی و ساحلی و نظـایر آن و خطوط انتقـال تـاسیسـات مکـانیکی و هیدرومکـانیکی ، تهیه و نصب تـاسیسـات و تجهیـزات بـرق و آب و فاضلاب و سیستمهای ارتباطی و نظایر آن .
ث- هرگونه فعالیت فنی و مهندسی در زمینه تخصص صنایع آبیاری و کشاورزی و امور مرتبط با آن .
ج-بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها. بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاهای برق آبی. گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی.اجرای آبیاری تحت فشار و اجرای پروژه های آبیاری و زهکشی.
چ- انجام فعالیت رشته حمل و نقل شامل ساخت راهها از جمله جاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، فرودگاهها، تونلها، پل ها و راههای زیر زمینی.
ح- انجام فعالیت رشته ساختمان شامل ساختمانها و ابنیه از هر نوع.
خ- انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری باشد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم .
فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس شرکت عبارت از مدیریت بهـره برداری و تعمیر و نگهداری جزئی شبکه های آبیـاری و زهکشی گیلان و وصول آب بهاء می باشد و در این راستا از امکانات و دارائی های مربوط به معاونت بهره برداری سابق شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان به صورت اجاره و بر اساس توافق فیمابین دو شرکت استفاده می گردد .

تمامی حقوق برای شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان گیلان محفوظ است. طراحی توسط هیوا وب دیزاین