22 تیر 1403
شعار سال: مهار تورم و رشد تولید

ستاد شرکت

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

آدرس

 

مدیرعامل و عضو اصلی مهران محمدحسن زاده 013-33661441 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888

 

معاون بهره برداری حسین آقایاری نوشاد 013-33661242 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888
مدیر عضو اصلی هیات مدیره و مدیر امور اداری محمدحسین تقی پور 013-33605518 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888
مدیر امور مالی بیژن میرزایی 013-33667256 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888
مدیر دفتر طرح و اجرا محمدرضا تطهیری 013-33605518 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888
مدیر امور تعمیرات و نگهداری از تأسیسات ـــــ 013-33605518 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888
سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات سیدحسن سیدی نژاد 013-33605518 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888
سرپرست دفتر حراست و امور محرمانه داوود علیزاده 013-33605518 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888

تمامی حقوق برای شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان گیلان محفوظ است. طراحی توسط هیوا وب دیزاین