21 آذر 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی

ستاد شرکت

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

آدرس

مدیرعامل و عضو اصلی مهران محمدحسن زاده 013-33661441 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888
رئیس هیئت مدیره محمدعیسی چیتی 013-33661242 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888
مدیر امور اداری قربانعلی حبیبی 013-33605518-9 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888
مدیر امور مالی اسمعیل اقبالی فرد 013-33667256 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888
مدیر دفتر طرح و اجرا محمدرضا تطهیری 013-33605518-9 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888
مدیر امور تعمیرات و نگهداری از تأسیسات منصور رضایی 013-33605518-9 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه سیدحسن سیدی نژاد 013-33605518-9 رشت- بلوار امام خمینی(ره) شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری و زهکشی گیلان کدپستی: 66790-41888

تمامی حقوق برای شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان گیلان محفوظ است. طراحی توسط هیوا وب دیزاین