22 تیر 1403
شعار سال: مهار تورم و رشد تولید

خطی مشی کیفیت

شرکت بهره برداری  از شبکه های آبیاری و  زهکشی گیلان ، سازمانی است خدماتی که با هدف انتقال   و توزیع آب زراعی و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، در چارچوب  قوانین و مقررات وزارت  نیرو  در سطح استان گیلان ، در اسفند ماه سال 1370  تأ سیس شده و فعالیت خود را آغاز نموده است .

این شرکت،سیستم مدیریت کیفیت را مطابق با استاندارد بین المللیISO 9001 ویرایش سال  2008درحوزه های ستاد شرکت ، امورهای چهارگانه آبیاری و ادارات تابعه،به منظور حصول اطمینان از توزیع عادلانه آب زراعی و وصول آب بهای زراعی، حرکت به سوی مدیریت کیفیت جامع ( TQM) با اهداف زیر مستقر نموده است :

  1. جلب رضایت مشتریان با برنامه ریزی صحیح و توزیع عادلانه آب،با توجه به محدودیت در منابع آبی موجود

  2. بهبودمدیریت عملیات بهره برداری از طریق بهبود عملیات انتقال ،توزیع و تحویل آب نسبت به قرارداد منعقده

  3. بهبود مدیریت عملیات تعمیرات و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات آبیاری نسبت به قرار داد منعقده .

  4. افزایش مشارکت مدیران ستادی و عملیاتی در تصمیم گیری های شرکت در قالب جلسات مشترک با هیأت مدیره بصورت مستمر و برنامه ریزی شده.

      5. بهبود میزان رضایتمندی مشتریان .

      6. بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از نظرات مشتریان ،کارکنان و ارگانهای ذیربط.

مدیریت شرکت نسبت به برآورده ساختن الزامات و بهبود مستمر اثربخشی سیستم کیفیت متعهد است و لازم میداند تمامی کارکنان شرکت، در اجرای فرآیندهای محوله اهداف فوق را تکلیف سازمانی خود قلمداد نمایند.

تمامی حقوق برای شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان گیلان محفوظ است. طراحی توسط هیوا وب دیزاین