22 تیر 1403
شعار سال: مهار تورم و رشد تولید

سهامداران شرکت

سهامداران شرکت

وضعیت سرمایه :
سرمایه ثبت شده شرکت طبق ماده 5 اساسنامه بالغ بر 000/000/421/5  ریال بوده و شامل 542100 سهم عادی 000/10 ریالی می باشد .
اطلاعات مربوط به سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

اسامی سهامداران                            تعدادسهام                      درصد سهام

شرکت مهندسین مشاور آبیاران زبده شمال                 265629                                 49

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب (صبا )             162630                                   30

شرکت گوهررود گیلان                                           113841                                      21

     جمع کل                                     542100                            100

 

تمامی حقوق برای شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان گیلان محفوظ است. طراحی توسط هیوا وب دیزاین